Skånefrö tillsammans med Scandinavian Seed har nära kontakter med världens ledande förädlare av gräsfrö. Allt för att kunna erbjuda Er marknadens toppsorter i våra gräsfröblandningar. Vi odlar själva ca 90% av allt gräsfrö som ingår i våra blandningar. Allt sortmaterial är anpassat till vårt klimat och ligger dessutom långt över EU:s minimikrav.