Förbered trädgården inför vintern

Hösten är årstiden då det ska förberedas för vintern och planeras inför våren. Det är starten på nästa års säsong, så se till att städa, plantera och fixa. Här är våra tips på hur du ska göra när kylan kommer!

Det finns massor man kan göra på hösten för att göra vintern lättare för trädgården och få växterna att överleva. Hösten inte är slutet på odlingssäsongen – det är snarare starten på nästa års säsong. Det man gör på hösten skapar ett försprång på våren.

Använd bra redskap när du höststädar

Vår- och höststädning i trädgården och på uteplatsen är kanske inte ditt största nöje. Men det går åtminstone att förenkla och göra det roligare och effektivare med rätt redskap.

En trädgårdsspade innebär egentligen två sorters spadar – en med spetsigt blad för grävande och en med rakt blad för att skyffla. Båda är bra att ha i trädgårdsarbetet. Räfsor finns i massor av varianter men för att räfsa torra löv och och gräs på gräsmattan och i rabatter räcker det långt med en enkel i plast. Till löv- och mossrensning behövs en kratta. Välj en kratta som passar din gräsmatta – ju tätare och vildvuxnare desto fler tänder ska krattan ha.

Renshacka och gångskyffel är bra för ogräsrensning och luckring av jorden. Se till så att dessa har långt skaft så att du lätt kommer åt runt buskar med mera utan att behöva böja dig.

För små gräsmattor räcker det med handgräsklippare, men för större ytor är det  bättre med motordriven gräsklippare. För att gräsmattan ska bli grön och frisk bör du använda gräsgödsel några gånger per säsong.

Ha alltid en skottkärra eller rymlig korg tillgänglig för att samla ihop trädgårdsavfall eller att skörda frukt och grönsaker i. En lövkorg kan också fungera bra för att samla upp växtmaterial i.

Rensa bort växter och ogräs

Växter som haft svampsjukdomar, exempelvis rosor som ofta drabbas hårt, ska rensas bort. Det slängs bland brännbart. Löv vid alla växter som haft sjukdomar ska bort. Rensa så mycket ogräs du kan och orkar! Det som är bortrensat nu slipper du på våren.

Vad gäller löv handlar det om var de ligger. Ligger de på rabatter eller under häcken kan du låta dem ligga kvar. Löven jordförbättrar – ökar mullhalten i jorden. Det ska dock helst inte finnas kvar löv på gräsmattan, för då kan den börja ruttna och mögla.

Gräsmattan – skötsel och årets sista klippning

När ska man då klippa gräset sista gången för året? 5-regeln är en bra riktlinje – när det är fem grader i dygnstemperatur ute slutar gräset att växa. Då är det läge att ta ut gräsklipparen sista gången. Höj klipphöjden en inställning och klipp ner till ungefär 5 centimeters höjd.

Under hösten bildas det mossa i gräsmattan. Det är alltså lämpligt att sprida ut mossmedel under höstmånaderna. Under senhöst förbereder sig gräset för vintern och gödselmedel särskilt avsett för hösten är då bra att sprida ut. Kratta och städa upp gräsmattan innan kyla och snö lägger sig.

Höstgödsel och mossmedel hittar du i vår shop!

Planera om trädgården

Förberedelser är alltid bra. Om man vet med sig att man ska anlägga en ny rabatt när våren kommer är det bra om den grävs fram redan på hösten. Med tjälen fryser jordkockorna och på våren när de spricker får man en väldigt fin struktur på jorden.

Det är också skönt att dela upp arbetet. Gräv på hösten och plantera på våren. Under månaderna däremellan bestämmer man vilka växter man vill ha. Det blir en trestegsraket och projektet känns inte lika oändligt.

Rätt gödsel och näring

Alla växter behöver gödsel och näring. Höstgödsel är ett långtidsverkande gödsel för de flesta trädgårdsväxter. Det används till buskar, träd och blomsterrabatter, till och med vid nyplantering. Organiskt material som löv och ris kan ligga kvar i rabatterna som skydd mot kyla och frost. Det blir till slut till finfördelat växtmaterial som bryts ned och bidrar med näring till växterna.

Höstplantera

Stora planteringar görs på hösten när det är högre luftfuktighet, blötare i marken och växterna går in i vila. Det är faktiskt också billigast att köpa växter på hösten. Har du köpt hus med ny tomt som ska anläggas är hösten bästa tiden att göra de stora planteringarna – som att plantera en häck eller träd, eller anlägga gräsmatta. Använd grävmaskin! Den gräver ordentliga gropar så att rotsystemet får chans att rota sig på bästa vis. Utan tillräckligt stora gropar finns risken att busken fryser när tjälen kommer.

Kompostera mera

Kompostering är ett utmärkt sätt att ta tillvara på trädgårds- och hushållsavfall. Det organiska avfallet bryts ner på ett organiskt sätt och utgör en viktig del av ett kretsloppssystem. Gräv om komposten innan den fryser till. Vattna om den är torr.

Är du privatkund?

TA MIG TILL WEBSHOPEN